Zahradní slavnost

V úterý 25. června jsme pořádali v areálu školy zahradní slavnost pro žáky a jejich rodiče. Naši žáci si připravili krátké vystoupení, po kterém následovalo zábavné odpoledne plné her a soutěží. Připraven byl i prodejní jarmark výrobků, které děti vyráběly a chutné občerstvení.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProIdf930d2ab28

Dánsko

Ve dnech 10. až 15. 6. se vybraní žáci 6. ročníků zúčastnili zahraniční exkurze do Dánska. Velmi nabitý program nám ukázal mnohá zajímavá místa Jutského poloostrova. A i když nám ze začátku nepřálo počasí, tak jsme se sluníčka dočkali a dokonce někteří z nás se i vykoupali v Severním moři. Navštívili jsme skanzen Vikingů, nejstarší dánské město Ribe a také plno přírodních úkazů – obrovskou pohyblivou písečnou dunu, nejkrásnější pláž Dánska na ostrově Romo a také nejsevernější výběžek Jutského poloostrova Grenen, kde se potkávají vody Severního a Baltské moře. A užili jsme si také zábavu v Legolandu a Tropical Islandu.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProIdf756861147

Předvánoční Vídeň

Naši žáci se zúčastnili v pátek 30. listopadu 2018 dějepisné exkurze, kterou pro ně připravila na úvod letošního adventního období Cestovní kancelář Porta Optima.
Již cestou se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí z historie od paní průvodkyně. Ve Vídni jsme navštívili mnoho památných míst, jejichž minulost neúnavně komentovala - nejznámější dílo architekta, malíře a sochaře Friedensreicha Hundertwassera Hundertwasserhaus, barokní zámek Schönbrunn, palácový komplex v centru Vídně Hoffburg s Císařskou klenotnicí. Před zámky Schönbrunn a Belveder jsme zažili nefalšovanou předvánoční atmosféru jarmarku. Večerní procházka vedla zářícími ulicemi kolem morového sloupu až k jedné z nejvýznamnějších gotických staveb, ke Katedrále svatého Štěpána.
Plni zážitků a informací jsme se šťastně vrátili i s drobnými upomínkovými předměty ve večerních hodinách domů.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId0283a5e5bf

Exkurze Francie

Ve dnech 17. až 21. 10. 2018 se žáci naší školy zúčastnili zájezdu do Francie, kde hlavním lákadlem byla návštěva zábavního parku Disneyland. Celodenní návštěva parku všechny zúčastněné nadchla, krásná podzimní výzdoba to vše jen dokreslila. Další den jsme se vydali po toku řeky Loiry, kde jsme navštívili hned tři zámky – Chambord, Chenonceau a Amboise. Poslední den jsme na vlastní nohy poznali velikost Paříže, kdy jsme nachodili desítku kilometrů a viděli nejzajímavější místa – Montmartre, Sacre-Coeur, Vítězný oblouk, slavnou Chams Elysees, areál Invalidovny a hlavně Eiffelovu věž. Večer jsme naše putování zakončili plavbou po Seině. Celá exkurze se velmi vydařila i díky krásnému počasí, které nám celou dobu přálo.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId2e07d33f73

Vánoční dílny

Ve čtvrtek 21. prosince zavládla ve škole pravá vánoční atmosféra. Již tradičně se konaly vánoční dílny. Ze tříd se linuly tóny koled, při kterých děti tvořily vánoční dekorace, ozdoby na stromeček, přáníčka, malovaly hrníčky a tvořily další dárečky. Součástí vánočních dílen byl i florbalový turnaj, přehazovaná velkým míčem a soutěž v deskových hrách. Celé dopoledne uběhlo jako z vody a vánoční prázdniny se opět o jeden den přiblížily.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProIdf133a92e8c

Vánoční Budapešť

Vánoční trhy jsou neodmyslitelnou součástí každých Vánoc a to nejen u nás, ale v celé Evropě. V předvánočním čase jsme s našimi žáky navštívili jednu z nejkrásnějších metropolí staré Rakousko - uherské monarchie - Budapešť.

Pravou sváteční atmosféru maďarské metropole jsme si vychutnávali na vánočních trzích u baziliky sv. Štěpána. Je to největší kostel v Budapešti, zasvěcený prvnímu maďarskému králi. Parlament je bezpochyby nejimpozantnější budovou pešťského břehu Dunaje. Budínskému hradnímu vrchu dominuje kromě Královského paláce také Matyášův kostel a věžičky Rybářské bašty. Rybářská bašta stojí na místě bývalých hradeb u středověkého náměstí, kde se dřív prodávaly ryby. Je odtud nádherná vyhlídka na Dunaj a Pešť.

Nejhezčí pohled byl ve večerních hodinách před odjezdem zpět domů, kdy se rozsvítila světla a Budapešť se ukázala v celé své kráse plně rozsvícená a rozzářená.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId5f7dbb8230

Brněnské vánoce

V předvánočním čase probíhá na náměstí Svobody na vánočních trzích akce Brněnské vánoce. Jako každý rok, zde vystupovali v úterý 19. prosince i žáci naší školy se svým programem. Nejprve si pásmo písniček a říkanek připravily děti z prvního stupně. Ve druhé části programu zazpívali žáci druhého stupně.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId052356f152

Dlouhé stráně

Jako doplněk výuky navštívili žáci 9. tříd přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně. Exkurze byla doplněním výuky fyziky a chemie, kde žáci měli možnost seznámit se s jedním ze způsobů získávání elektrické energie.
Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně má hned tři „nej“. Je vybavena největší reverzní vodní turbínou v Evropě, je elektrárnou s největším spádem v České republice a je elektrárnou s největším instalovaným celkovým výkonem v ČR. Elektrárna je řešena jako podzemní dílo. Obě její soustrojí jsou umístěna v podzemí. Horní nádrž, nacházející se v nadmořské výšce 1350 m, je s podzemní elektrárnou spojena dvěma přivaděči, každým pro jedno soustrojí. S dolní nádrží je elektrárna propojena dvěma odpadními tunely dlouhými 354 a 390 metrů.
V rámci exkurze byli žáci nejprve seznámeni s historií výstavby a funkcí elektrárny. Poté následovala prohlídka vlastní elektrárny v podzemí a následně návštěva horní nádrže.
Vzhledem ke krásnému počasí a výborné viditelnosti si žáci odnesli nejenom mnoho nových poznatků o výrobě elektrické energie, ale měli možnost vidět i krásné panorama Jeseníků.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId5388dcb588

Předvalentýnský společenský den

V pondělí 13. února probíhala výuka ve škole ve společenském duchu. Žáci si zvolili pro svoji třídu společenskou událost a přišli k ní slavnostně oblečeni. Součástí bylo i předávání valentýnských přáníček. Žáci 1. stupně absolvovali výukový program Etiketa a školní řád. Pro žáky 2. stupně je připraven program Etiketa do škol, který proběhne v pondělí 20. února.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProIdda561e4798

Vánoční dílny

Ve středu 21. prosince zavládla ve škole pravá vánoční atmosféra. Již tradičně se konaly vánoční dílny. Ze tříd se linuly tóny koled, při kterých děti tvořily vánoční dekorace, ozdoby na stromeček, přáníčka, malovaly hrníčky a tvořily další dárečky. Součástí vánočních dílen byl i sportovní turnaj a soutěž v deskových hrách. Celé dopoledne uběhlo jako z vody a vánoční prázdniny se opět o jeden den přiblížily.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId41f2103e35

Brněnské Vánoce

V rámci akce Brněnské vánoce na náměstí Svobody v pátek 16.12. vystoupili se svým programem i žáci naší školy. Nejprve si pásmo písniček a říkanek připravili žáci 5.A. Ve druhé části programu zazpívali žáci II. stupně.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId31d87258d8

Benátky - město na vodě

Ve dnech 8. - 10. září naši žáci absolvovali poznávací zájezd do Benátek. Prošli se městskými zákoutími kolem kanálů, přes malebné mosty až do centra ostrovního města. Prohlédli si historické jádro - náměstí sv. Marka, chrám sv. Marka, Dóžecí palác a vystoupili na Zvoniční věž. Odpoledne odjeli lodí za město na ostrov Lido, kde si po náročném dni užívali moře a sluníčko na zdejší pláži. Po zasloužené relaxaci následoval návrat lodí zpět k autobusu a cesta domů.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId3605743aa3

Pasování na prvňáčky

První den školního roku byl slavnostním dnem především pro děti, které nastupují do 1. třídy. Po slavnostním přivítání proběhlo pasování do řad školáků pod dohledem našich novopečených deváťáků. Milé setkání se staršími spolužáky dodalo mnohým prvňáčkům odvahu k převzetí šerpy od starosty Starého Lískovce. Přejeme všem prvňáčkům spoustu úspěchů ve škole.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProIdb79799b4c0

Zahradní slavnost

V úterý 28.6. jsme pořádali v areálu školy zahradní slavnost u příležitosti 35. výročí školy. Bylo připraveno krátké vystoupení žáků a učitelů. Po něm následovalo zábavné odpoledne plné her a soutěží pro děti.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId1e1ce0e11a

Ples deváťáků

V pátek 24. června se loučili žáci devátých tříd se základní školou. Na závěr uspořádali školní ples s účastí svých rodičů a učitelů. Sami zajistili vše potřebné a připravili si program, který střídal volnou zábavu. Ples měl velký úspěch a všem se moc líbil.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId55adfb33fb

Olympijský běh 2016

Ve středu 22. června se naši žáci zúčastnili Olympijského běhu 2016, který se uskutečnil na hřišti školy. Všichni účastníci obdrželi olympijské medaile a dárky od partnerů závodu.
Děkovný dopis zde.

Předvalentýnský společenský den

Na pátek 12. února připravil Školní parlament akci v rámci svátku sv. Valentýna.
Tento den byl věnován společenskému a slušnému chování, odívání a etiketě. Celou školou se po celý den nesla společenská atmosféra.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProIdf9e0dc86ea

Vánoční dílny

V pondělí 21. prosince zavládla ve škole pravá vánoční atmosféra. Již tradičně se konaly vánoční dílny. Ze tříd se linuly tóny koled, při kterých děti tvořily vánoční dekorace, ozdoby na stromeček, přáníčka, malovaly hrníčky a tvořily další dárečky. Součástí vánočních dílen byl i sportovní turnaj a soutěž v deskových hrách. Celé dopoledne uběhlo jako z vody a vánoční prázdniny se opět o jeden den přiblížily.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId4f58518de3

Advent v Drážďanech a v Tropical Islands

Ve dnech 2. až 4.12. se naši žáci zúčastnili adventního zájezdu do Míšně, Drážďan a následné relaxace v největším evropském tropickém parku Tropical Islands. V malém německém městečku Míšeň si nejprve prohlédli slavnou manufakturu na výrobu porcelánu a také zavítali na místní vánoční trhy. Poté se přesunuli do saské metropole Drážďan na tradiční předvánoční trhy tohoto města. A největším zážitkem byla pro většinu návštěva "tropů", kde si to všichni určitě výborně užili.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId9762b917f5

Jazykový pobyt ve Velké Británii

V rámci projektu EU - podpora jazykových dovedností se 30 žáků z II. stupně školy zúčastnilo ve dnech 5. - 11. října jazykového vzdělávání ve Velké Británii. Cílem bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o Velké Británii. Jazykové vzdělávání probíhalo nejen ve školních lavicích ve škole v Margate, ale i v dalších vzdělávacích institucích v Canterbury a Hamptonu. Součástí vzdělávání bylo vypracování pracovních listů. Ve druhé části pobytu, v poznávací části, žáci navštívili řadu zajímavých míst, kde si prohloubili znalosti o cílové zemi. Navštívili a prohlédli si pamětihodnosti Londýna a přístavních měst Portsmouthu a Brightonu. V Londýně si prohlédli Katedrálu sv. Pavla, Tower Bridge, pevnost Tower, Big Ben, Britské muzeum, London Eye, křižník Belfast, navštívili nultý poledník v Greenwich a mnoho dalších. Prohlubování jazykových dovedností probíhalo i při poznávacím pobytu, kdy žáci dostávali různé úkoly a museli konverzovat s místními lidmi. Výstupem vzdělávacího pobytu je vypracované portfolio pracovních listů.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId387b817b41

Pasování na prvňáčky

První den školního roku byl slavnostním dnem především pro děti, které nastupují do 1. třídy. Po slavnostním přivítání proběhlo pasování do řad školáků pod dohledem našich novopečených deváťáků. Milé setkání se staršími spolužáky dodalo mnohým prvňáčkům odvahu k převzetí šerpy od starosty Starého Lískovce. Přejeme všem prvňáčkům spoustu úspěchů ve škole.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId644aa343ed

Rozloučení se žáky 9. tříd

Ve středu 24. června končil školní rok. Po rozdání vysvědčení se před školou konalo slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd. Sešli se zde žáci 1. tříd, kteří se přišli rozloučit se svými deváťáky, kteří je uváděli v září do 1. třídy. Všem našim absolventům přejeme úšpěšný start v jejich dalším vzdělávání.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId904aa52cb4

Bosonožský slavík

Již tradicí se stala na ZŠ Bosonožská pěvecká soutěž „Bosonožský slavík". Letošního ročníku, který se konal 20.5., se zúčastnilo 27 zpěváků, kteří bojovali ve dvou kategoriích. Jejich výkony byly převážně vyrovnané a porota měla těžký úkol. Nakonec v mladší kategorii (I. stupeň) zvítězila s písní „Tak ráda tě mám" Tereza Doležalová, na 2. místě se umístila Eliška Tóthová a 3. místo získala Kateřina Mrázková. Ve starší kategorii (II. stupeň) si velký aplaus a 1. místo vyzpíval Martin Lustig s písní „Ráj" od Vangelise, 2. místo zaslouženě získala Eliška Otoupalíková a na 3. místě se umístila Tereza Černíková. Všem malým zpěvákům gratulujeme k výkonu i jejich odvaze.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProIdf7af7311c7

Statek Krevlice

V rámci výuky prvouky a učiva o rostlinách, zvířatech a pracích na poli žáci 3.D navštívili statek Krevlický Dvůr, který leží 2km od Velké Bíteše. Děti si zde mohly prohlédnout chlévy s prasátky, prošly si koňské stáje a došly také k výběhu koz, ovcí a krav. Všechna zvířátka byla mazlivá a naštěstí sežrala jen nabízenou potravu a nechala všechny ručičky celé. Prošli jsme také technické zázemí statku. Děti mohly vylézt na kombajn i traktor. Tato exkurze byla pro děti velkým zážitkem.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId01a2766bb4

Řím - Pompeje - Vesuv

V květnu absolvovali naši žáci úžasnou lekci dějin k doplnění znalostí z období antiky. První den jsme navštívili antický Řím - Koloseum, Forum Romanum, Palatinum, Kapitol, Benátské náměstí, Národní památník krále Viktora Emanuela II., Marcellovo divadlo a prošli se kolem Tibery. Druhý den začal výjezdem na horu Vesuv, odkud následoval konečný výšlap až ke kráteru sopky. Zde se nám otevřel úžasný pohled nejen do kráteru sopky, ale i na celý Neapolský záliv a přilehlé ostrovy Capri a Ischii. Z Vesuvu jsme pokračovali do Pompejí na prohlídku archeologického areálu antického města, které bylo zničeno výbuchem sopky Vesuv roku 79 n.l. Prošli jsme se antickými ulicemi, prohlédli si interiéry domů, hospůdek, amfiteátru, divadel, paláců i nekropoli. Papežský Řím byl programem posledního dne. Začali jsme návštěvou Vatikánu, kde jsme si prohlédli Baziliku sv. Petra a nahlédli do Sixtinské kaple. Odtud jsme se vydali k Andělskému hradu, ze kterého byl nádherný výhled na celý Řím. Naše kroky dále směřovaly na nejkrásnější náměstí, kde stával římský stadion - Navonské náměstí a k vrcholnému dílu římského antického umění - Pantheonu. Na závěr dne jsme navštívili Fontanu di Trevi a odpočinuli si na Španělských schodech. Večer jsme sice unaveni, ale plni dojmů z historických míst nastupovali do autobusu a chystali se na zpáteční cestu domů.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId9f942c028d

Návštěva hasičské zbrojnice

V úterý 19. května se žáci 3.A a 3.D vypravily na návštěvu do Hasičské zbrojnice ve Starém Lískovci. Zde nás přivítali tři dobrovolní hasiči, kteří dětem ukázali hasičská auta, výstroj hasiče a velice trpělivě odpovídali na všetečné otázky žáků. Děti si mohly vyzkoušet přilbu, nasadili si dýchací masku, prohlédli auta a každý chvíli poseděl v kabině hasičského auta. Na konci prohlídky si žáci zkusili, jak se hasí oheň a jaký tlak má voda. Děti byly z návštěvy velice nadšené a spokojené.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProIdab80bcc108

Předvalentýnský společenský den

V pátek 13. února probíhala výuka ve společenském duchu. Tento den byla celá škola ve společenském oděvu a ve slavnostním naladění. V první hodině žáci pracovali na společném úkolu zaměřeném ke společenskému chování. Další vyučování již probíhalo podle rozvrhu, ale stále ve společenské atmosféře.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId6867549ac9

Vánoční dílny

Ve středu 17. prosince zavládla ve škole pravá vánoční atmosféra. Již tradičně se konaly vánoční dílny. Ze tříd se linuly tóny koled, při kterých děti tvořily vánoční dekorace, ozdoby na stromeček, přáníčka, malovaly hrníčky a tvořily další dárečky. Součástí vánočních dílen byl i turnaj ve florbalu a v deskových hrách. Celé dopoledne uběhlo jako z vody a vánoční prázdniny se opět o jeden den přiblížily.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId7763a328bb

Advent v Salzburku

V pátek 5. prosince jsme se vypravili nadýchat vánoční atmosféry kouzelného alpského města Salzburku. K adventu zde patří koleda Tichá noc. V obci Arnsdorf jsme si prohlédli školu, kde působil autor této světově proslulé koledy Franz Xaver Gruber. Potom jsme zamířili do Oberndorfu, kde tato koleda koleda poprvé zazněla o půlnoční mši. Večer jsme se ještě zastavili ve městě St. Wolfgang, kde na jezeře v době adventu svítí 19 metrů vysoká obří lucerna.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId450bdb8a6e

Ukázkové hodiny v 1. třídách

Ve středu 26.11. si žáci 1. tříd připravili ukázku výuky nejen pro své rodiče, ale i pro předškoláky. Ukázali co se již ve škole naučili a také, že učení může být i zábava. Celá akce se setkala s velkým ohlasem přítomných rodičů.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId98685b4679

Hrajeme si na školáky

V pátek 21.11. naši školu navštívili předškoláci z MŠ Kosmonautů a MŠ Bosonožská. V rámci projektu "Na skok do školy" si naši žáci 4.A a 8.A pro předškoláky připravili program v tělocvičně školy.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProIdc29be25ea2

Tematická integrovaná výuka

V pátek 31. října se žáci 8.A vyučovali netradičním způsobem. Ten den si výuku připravili studenti Pedagogické fakulty MU v Brně v rámci své praxe. Proběhla integrovaná tématická výuka, která spojila předměty zeměpis, přírodopis, chemii a fyziku v jeden tématický celek. Žáci pracovali ve skupinkách na čtyřech stanovištích, kde plnili zadané úkoly a vypracovávali pracovní listy.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId9466bb40b1

Den stromů

V rámci projektu s MŠ "Na skok do školy" si žáci 4.A a 5.A připravili první akci pro předškoláky - Den stromů, který se konal 15. října. Cílem projektu bylo seznámit děti s důležitostí lesa a stromů. Děti se na šesti stanovištích přesvědčily, co vlastně už o lese vědí a mnohé další se ještě naučily.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProIda7306e2d03

Bioskop

Ve čtvrtek 9. října navštívili žáci 6.C vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity. Zde měli možnost na vlastní oči vidět buňku takovou jaká je. Žáci pozorovali rostlinnou a živočišnou buňku, seznámili se s mikroskopem, tvorbou mikroskopických preparátů a vyzkoušeli si práci se skalpelem a jehlou.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId72a99e994c

Pasování na prvňáčky

První den školního roku byl slavnostním dnem především pro děti, které nastupují do 1. třídy. Po slavnostním přivítání proběhlo v tělocvičně školy pasování do řad školáků pod dohledem našich novopečených deváťáků. Milé setkání se staršími spolužáky dodalo mnohým prvňáčkům odvahu k převzetí šerpy od starosty Starého Lískovce. Přejeme všem prvňáčkům spoustu úspěchů ve škole.

Zobrazit galerii online na:
https://zsbos9.cz/akce#sigProId565d801475

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna