Škola zajišťuje provoz školní družiny pro žáky 1. - 5. třídy ve 3 odděleních.
Školní družina je v provozu od 6:30 hodin do 16:30 hodin.

Poplatek za školní družinu:
 • výše úplaty činí 150,- Kč měsíčně
 • plátce uhradí tuto částku v hotovosti na pokladně školy do konce září a ledna
 • platba na účet školy:
  číslo účtu: 7256950247 / 0100
  variabilní symbol: datum narození dítěte
 • platba se provádí předem, 2x ročně:
  září - prosinec: 600,- Kč
  leden - červen: 900,- Kč
 • úplata může být prominuta
  1. žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba
  2. žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v bodu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v bodu b) prokáže ředitelce školy
 • úplatu lze vracet pokud žák nenavštěvuje v důsledku nemoci družinu po dobu po sobě jdoucích 4 týdnů (rodiče předloží potvrzení lékaře)

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
Vánoční prázdniny
neděle, 1. leden 2017
2
Vánoční prázdniny
pondělí, 2. leden 2017
3
4
Empík chodec
Třída 3.A
středa, 4. leden 2017
5
6
7
8
9
Třídní schůzky
17:30 hodin
pondělí, 9. leden 2017
10
Ukázkové hodiny v 1. třídách
úterý, 10. leden 2017
11
12
13
14
15
16
17
Ukázka plazů
Třídy 7.A, 7.D a I. stupeň
úterý, 17. leden 2017
18
Hrajeme si na školáky
Projekt s MŠ
středa, 18. leden 2017
19
20
21
22
23
24
25
26
Bruslení za Lužánkami
I. stupeň 10 - 11 hodin, II. stupeň 11 - 12 hodin
čtvrtek, 26. leden 2017
27
O polárních krajích
Beseda - 5.A
pátek, 27. leden 2017
28
29
LVK - Jeseníky
Žáci 2. - 7. ročníku
neděle, 29. leden 2017
30
LVK - Jeseníky
Žáci 2. - 7. ročníku
pondělí, 30. leden 2017
31
LVK - Jeseníky
Žáci 2. - 7. ročníku
úterý, 31. leden 2017
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna