Informace pro rodiče

Oznamujeme Vám, že paní vedoucí školní jídelny je nemocná. Případné požadavky řešte prostřednictvím vedení školy.

Informace o provozu školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče žáků přípravné třídy, 1. a 2. tříd a dyslektických tříd naší základní školy,

jak jste již jistě zaznamenali z médií, od 1.3.2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.
Podrobnosti o nastavení distanční výuky vám zašlou třídní učitelky. Výuka bude probíhat dálkovou formou, v odůvodněných případech jsou možné individuální konzultace ve škole, rovněž bude ve škole zajištěno případné předání materiálů pro distanční výuku.

Stravování:
Všichni žáci, kteří se doposud vzdělávali ve škole prezenčně, budou mít automaticky odhlášené obědy. V případě, že byste měli zájem o školní stravování, je nutné nejpozději do 28.2.2021 do 17 hodin obědy přihlásit. Obědy je nutné odebírat do jídlonosičů vchodem pro cizí strávníky (u rampy). Další informace o stravování budou upřesněny na začátku týdne vedoucí školní jídelny.

Ošetřovné (rodiče žáků přípravné třídy, 1. a 2. tříd)
V případě, že budete žádat o ošetřovné, bližší informace najdete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Vážení rodiče,
velice vás zdravím a předem děkuji za vaši velkou pomoc při vzdělávání vašich dětí. Jsem si vědoma, jak je situace pro vás i vaše děti náročná, a proto vám chceme být maximálně nápomocni. Při stanovení distančního vzdělávání budeme vycházet ze zkušeností z loňského roku i z podzimu 2020. Oceníme však, pokud se na nás obrátíte, jestliže bude třeba cokoli řešit, změnit, nebo jinak nastavit. Přeji hodně zdraví a také optimismu při zvládání tohoto náročného období.

V Brně dne 27.2.2021                                           Lenka Špačková, ředitelka školy

Příjemné Vánoce

Příjemné vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce přeje vedení ZŠ.

PF

Úprava vzdělávání žáků PT, 1. a 2. ročníků od 18.11.2020

Vážení rodiče žáků přípravné třídy, 1. a 2. tříd naší základní školy,
srdečně vás zdravím a chci vám jménem svým i jménem vašich třídních učitelek a asistentek pedagoga velice poděkovat za obětavou každodenní pomoc při vzdělávání vašich dětí. Jsme si vědomi, že bez vašeho času, vaší práce i trpělivosti, by výuka probíhat nemohla. To, že se spolupráce dařila, nás naplňuje nadějí, že se nám nyní podaří s dětmi úspěšně pokračovat v dalším učení. Velice se na děti těšíme a ještě jednou díky, byli jste skvělí.
Organizace od 18. 11. 2020:
- Žáci se budou učit ve svých třídách se svými učitelkami a asistentkami pedagoga.
- Kolektivy jednotlivých tříd se nesmějí slučovat ani prolínat.
- Příchod do školy bude hlavním vchodem (s výjimkou žáků přípravné třídy).
- Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, ale je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
Činnost školní družiny:
- Je nutné zachovat homogenitu skupiny žáků jedné třídy.
- Provoz ŠD je zajištěn v době od 7:00 do 16:00.
- Informace o umístění žáků do příslušných tříd bude zveřejněno u vstupu do ŠD.
Školní stravování:
- Žáci se mohou stravovat (podrobnosti k přihlášení obědů/svačinek zaslala paní vedoucí ŠJ

Lenka Špačková, ředitelka školy

Úprava vzdělávání žáků DT od 18.11.2020

Vážení rodiče žáků tříd zřízených podle § 16 naší základní školy,
Děkuji vám za spolupráci při vzdělávání vašich dětí v době uzavření školy. Jak jste již jistě zaznamenali, škola se pro vaše děti otevře od středy 18. 11. 2020.
Organizace:
- Žáci se budou učit ve svých třídách podle upraveného rozvrhu, který třídní učitelé žákům uloží do Učebny.
- Kolektivy jednotlivých tříd se nesmějí slučovat ani prolínat.
- Vstup pro žáky bude z atria u budovy C (šatny).
- Žáci a pedagogičtí pracovníci mají povinnost nosit roušky.
- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Školní stravování:
- Žáci se mohou stravovat (podrobnosti k přihlášení obědů zaslala paní vedoucí ŠJ)

Lenka Špačková, ředitelka školy

Úřední hodiny po dobu uzavření škol

Po dobu uzavření škol platí úřední hodiny:
pondělí a středa od 7:00 do 13:00 hodin.

Výuka v pátek 25.9.2020

Vážení rodiče, na základě dotazů vám sděluji, že páteční výuka dne 25. 9. 2020 proběhne standardně dle rozvrhu.
Přeji pěkný den a hodně zdraví
Lenka Špačková

Kroužek florbalu STARS FLORBAL

Hlavním cílem našich florbalových kroužků je seznámit děti se sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s florbalovou holí a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu atd.). U všech dětí dbáme na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost.
Kroužek florbalu bude probíhat: Čtvrtek 16:00 – 17:00 (1. – 5. třída)

Vždy v tělocvičně školy, první hodina proběhne 1.10.2020
Děti se mohou přihlašovat na www.starsflorbal.cz

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna