Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - DofE

Žáci druhého stupně naší školy jsou zapojeni do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - DofE. Jedná se o prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji a v získávání všestranných dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.

Informace o projektu zde.

Síť brněnských otevřených škol

Naše škola je zapojena do projektu Magistrátu města Brna SBOŠ.
Více informací zde.

Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách

Naše škola spolupracuje s katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně na projektu EU "Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách".

podpora praxe studentu

podpora praxe studentu

WORKOUT - projekt ve spolupráci s AmCham

V městské části Brno - Starý Lískovec se nachází dětská hřiště, která jsou určena pro děti předškolního nebo mladšího školního věku. Cílem projektu je vybudováním hřiště pro teenagery umožnit mládeži smysluplně trávit svůj volný čas, efektivně rozvíjet vztah k sportovním aktivitám a utužovat mezilidské vztahy v kolektivu nejen svých vrstevníků. Dále předpokládáme:
  • hřiště zlepší kvalitu volnočasových aktivit mládeže
  • možnost trávit volný čas smysluplně je prevencí proti protispolečenskému chování
  • hřiště je určeno nejen žákům naší základní školy, ale i veřejnosti
  • hřiště nabízí originální formu cvičení založené na práci s vahou vlastního těla - cvičení je prevencí civilizačních chorob
  • hřiště není věkově omezené, mohou ho navštěvovat všechny věkové kategorie
  • zapojení všech věkových kategorií může napomoci kvalitnější komunikaci věkově rozdílných skupin občanů městské části
  • angažovanost mládeže vede k zájmu o udržování vybudovaného hřiště
  • hřiště budeme moci využívat i v hodinách tělesné výchovy

Udržitelnost projektu je neomezená - fitness hřiště je naopak možno ještě dále při případném vyčlenění dalších finančních prostředků rozšiřovat zakoupením nových prvků. Pravidelnou údržbu včetně kontrol bezpečnosti zajistí městská část.

Průběh projektu:

Na skok do školy

V tomto školním roce probíhá na naší škole nový projekt pod názvem: "Jsme nedílnou součástí života naší obce, aneb Na skok do školy", který volně navazuje na aktivity loňského projektu "Jsme nedílnou součástí života naší obce, aneb Bezpečný Lískovec".
Letos je zaměřený na kooperaci žáků základní školy a dětí z mateřské školy. Jeho jednotlivé aktivity, které vycházejí z ročního plánu školy, budou spočívat v účasti předškoláčků na akcích základní školy. Žáci I. i II. stupně s nimi budou pracovat v postavení tutorů - pomocníků budoucích školáčků. Projektu se účastní MŠ Bosonožská a MŠ Kosmonautů.
Cílem je podpora občanských a komunikativních kompetencí žáků základní školy a adaptace na školní prostředí dětí mateřské školy s dopadem na zkvalitnění sociálního klimatu v příštím školním roce. O jednotlivých aktivitách budeme informovat rodičovskou veřejnost cestou Starolískoveckého zpravodaje. Na závěr školního roku chystáme malou vernisáž.

Nový projekt ZŠ Bosonožská, aneb BUDUJEME PŘÍRODNÍ UČEBNU

Na konci minulého školního roku reagovala naše škola tvorbou projektu na 9. výzvu Ministerstva životního prostředí, které ze svého Revolvingového fondu finančně podporuje budování přírodních učeben. Cílem projektu s názvem "O přírodě v přírodě, aneb Kooperativní výuka nejen pod stromy" je účelově i esteticky upravit některá místa v areálu školy. Vytvoříme maloplošné biotopy pro názornou výuku přírodopisu. Přidanou hodnotou učebny bude její využití k relaxaci během přestávek mezi vyučovacími hodinami a odpoledne zde může trávit čas i školní družina.
Výstupem projektu bude realizace pěti aktivit. Vybudujeme bylinkovou zahrádku v atriu pavilonu D, postupně vytvoříme biotop lesní paseky pod okny pavilonu D s cílem přírodní výuky botaniky, vznikne pozemek pokusného pěstování zeleniny žáky 1. stupně, za školou vysadíme výukové arboretum a vybudujeme výzkumný koutek, kde se za hezkého počasí mohou pod stromy žáci učit, pozorovat zde přírodniny a také provádět své pokusy. Při budování naší přírodní učebny, vedeni svými vyučujícími, pomohou některými pracemi v rámci pracovních činností žáci 2. stupně, dále účastníci ekologicky zaměřeného kroužku a počítáme také s pomocí některých rodičů. Po odborné stránce budeme spolupracovat s SOŠ zahradnickou a SOU v Rajhradě.
Uvedený projekt, s jehož ukončením se počítá v červenci příštího roku, povede k aktivizaci a motivaci žáků, podpoří a rozvine jejich ekologické myšlení a chování a bude mít pozitivní dopad na promyšlené aktivity, které posunou žáky k získání titulu Ekoškola. Cíl je z dlouhodobého hlediska provázaný s cíli programu environmentální výchovy vzdělávání a osvěty naší školy.

S popisem projektu se můžete seznámit zde.

prirodni ucebna plakat

eTwinning

Naše škola zapojila do mezinárodního projektu eTwinning, ve kterém dvě či více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku - prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Jeho cílem je zvýšit kvalitu výuky, přiblížit výuku co nejvíce reálnému životu a připravit žáky na další studium a práci v Evropě. Zapojení žáci poznávají život stejně starých dětí v jiných zemích Evropy a díky komunikaci s nimi se zlepšují také jejich písemné a vyjadřovací schopnosti v angličtině.

Naší partnerskou školou se stala základní škola v malé polské vesnici Basznia Dolna nedaleko Lvova. Žáci 6. ročníku speciální třídy porovnávají vánoční tradice u nás a v Polsku. Nejprve se vzájemně představují a v powerpointové prezentaci si připravují vánoční přání a koledy v polštině a češtině. Mimo to využívají žáci chat, fórum a videokonference anebo si posílají zprávy.

eTwinning certifikat

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna