Popis školy

Škola se nachází v městské části Starý Lískovec na jihozápadním okraji Brna. Jsme spádovou školou pro žáky 2. stupně z Bosonoh a Moravan. V letošním školním roce školu navštěvuje 440 žáků ve 22 třídách. Pravidelně otevíráme přípravnou třídu pro žáky s odkladem školní docházky.
Počty žáků ve třídách se pohybují okolo 20 - 25 žáků. Nižší počty žáků počty umožňují maximální uplatnění individuálního přístupu ve výuce. Na škole pracuje 37 pedagogických pracovníků, z tohoto počtu je 13 speciálních pedagogů. Ve většině tříd působí i asistenti pedagoga - letos je to 16 asistentů. Při škole funguje školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce, školní psycholog, školní speciální peagogové  a metodik prevence.
Výuka probíhá v kmenových učebnách I. a II. stupně a podle zaměření i v odborných pracovnách. Škola má odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, jazykovou učebnu, 2 počítačové učebny, cvičnou kuchyňku, školní dílnu, multimediální učebnu pro výuku chemie a fyziky a odbornou pracovnu přírodopisu. Všechny učebny jsou vybaveny buď interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. K výuce tělesné výchovy slouží 2 tělocvičny a za školou máme nové sportovní hřiště. Součástí školy je školní družina a kuchyň s jídelnou.
Žáci mají možnost účastnit se lyžařského kurzu, škol v přírodě, poznávacích tuzemských i zahraničních zájezdů a dalších akcí pořádaných školou. Škola nabízí pestrou zájmovou činnost po vyučování. Při škole pracuje Asociace školních sportovních klubů, která nabízí sportovní vyžití nejen žákům školy, ale i dětem z blízkého okolí.
Dny otevřených dveří nepořádáme, ale rádi Vás uvítáme a provedeme po škole kdykoliv, po předchozí domluvě.

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna