Popis školy

Škola se nachází v městské části Starý Lískovec na jihozápadním okraji Brna. V letošním školním roce ji navštěvuje 420 žáků ve 21 třídách.
Kromě výuky v běžných třídách se dlouhodobě škola věnovala vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení - dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií. V letošním školním roce máme 16 běžných tříd v 1. - 9. ročníku, 4 dyslektické třídy v 7. - 9. ročníku a 1 přípravnou třídu. Počty žáků v běžných třídách se pohybují okolo 25. Dyslektické třídy naplňujeme do počtu 14 žáků. Tyto počty dětí umožňují maximální uplatnění individuálního přístupu ve výuce. Na škole pracuje 34 pedagogických pracovníků, z nich je 13 speciálních pedagogů. Ve třídách působí 17 asistentů pedagoga. Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce, školní psycholog, školní speciální peagog  a metodik prevence.
Výuka probíhá v kmenových učebnách I. a II. stupně a podle zaměření i v odborných pracovnách. Škola má odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, hudební výchovy, jazykovou učebnu, 2 počítačové učebny, cvičnou kuchyňku, školní dílnu, multimediální učebnu pro výuku chemie a fyziky a odbornou pracovnu přírodopisu. Všechny učebny jsou vybaveny buď interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. K výuce tělesné výchovy slouží 2 tělocvičny a za školou máme nové sportovní hřiště. Součástí školy je také školní družina a kuchyň s jídelnou.
Žáci mají možnost účastnit se lyžařského kurzu, škol v přírodě, poznávacích tuzemských i zahraničních zájezdů a dalších akcí pořádaných školou. Škola nabízí pestrou zájmovou činnost. Při škole pracuje Asociace školních sportovních klubů, která nabízí sportovní vyžití nejen žákům školy, ale i dětem z blízkého okolí.
Dny otevřených dveří nepořádáme, ale rádi Vás uvítáme a provedeme po škole kdykoliv, po předchozí domluvě.

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
2
3
Zoo Hodonín
třídy 4.A, 7.D
čtvrtek, 3. září 2020
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fotografování 1. tříd
pondělí, 14. září 2020
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Státní svátek
pondělí, 28. září 2020
29
30
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna