Konec platnosti loni vydaných karet Happysnack

Dne 30.11.2019 bude ukončena platnost karet Happysnack, vydaných v loňském školním roce (v září 2018).

Toto oznámení se netýká karet vydaných v letošním školním roce nebo těch, které již byly prodlouženy dobitím kreditu!


Rodiče si mohou platnost karet prodloužit dobitím kreditu v min. výši 10 Kč. Celá výše dobité částky se využije pro nákup zdravých svačinek ze školního automatu Happysnack. Více info na webových stránkách happysnack.cz – přímý odkaz je zde.

Zájezd do Velké Británie

V termínu 7.-13.května 2020 organizujeme pro naše žáky 2. stupně týdenní vzdělávací zájezd do Velké Británie spojený se zdokonalením jazykových dovedností. Přihlášky a bližší informace získáte u svých vyučujících angličtiny.

Stávka

Vážení rodiče,
ve středu 6.11.2019 bude škola z důvodu stávky zaměstnanců v omezeném provozu. Vzhledem k vysokému počtu stávkujících pedagogů nejsme schopni zajistit výuku v plném rozsahu. Náhradní výuka se uskuteční pouze pro žáky 1. stupně v době od 8 - 11:45 hodin. Školní dužina i školní jídelna nebudou v tento den v provozu vůbec.
Odpolední a večerní pronájmy tělocvičen budou v běžném provozu. Školní kroužky, které vedou naši vyučující se nekonají.

Vedení školy respektuje postoj svých zaměstnanců, kteří mají právo tímto způsobem vyjádřit nespokojenost s řešením současných problémů ve školství.

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Stávka

Informujeme vás, že škola může být ve středu 6. 11. 2019 z důvodu stávky zavřená a nebo může být její provoz významně omezen. V provozu by nebyla školní družina i školní jídelna. Vzhledem k tomu, že se přesný počet stávkujících vedení školy může dozvědět až den před stávkou, tedy v úterý, konečné rozhodnutí vám sdělíme tedy nejpozději zítra. Může nastat i varianta, že odbory po vyjednávání s vládou stávku zastaví.

Soutěž o kameru

"Natoč svůj nejlepší prázdninový den" a vyhraj kameru Niceboy Vega 5 s příslušenstvím. Více informací na www.televizejunior.cz/soutez-brno-2019.

Platba obědů a školní družiny

Přihlašování obědů na září bude probíhat od 20.8.2019 do 30.8.2019 od 9:00 do 13:00 hodin. Pouze v pondělí 26.8. až od 11:00 hodin.

Přihlášky do školní družiny se budou přijímat od 26.8.2019 od 9 do 12 hodin.
Poplatek za ŠD bude činit 150,- Kč měsíčně a bude splatný do 27.9.2019 za období září - prosinec (600,- Kč).

Zahájení školního roku 2019-2020

Školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin. Žáci se shromáždí před školou v 7:45 hodin, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Nově nastupující žáci do 6. ročníku budou zařazeni do 6.A a 6.B. Seznam bude k dispozici u třídních učitelů těchto tříd. Tento den končí vyučování na I. stupni v 9:40 hodin a na II. stupni v 10:00 hodin.

Informace pro rodiče prvňáčků:
Sraz prvňáčků a jejich rodičů je v 8:15 hodin před školou. Zde proběhne slavnostní přivítání a bude následovat pasování na prvňáčky za účasti starosty naší městské části. Děti budou rozděleny do tříd a současně proběhnou schůzky pro rodiče dětí 1. tříd.
Informace pro rodiče dětí přípravné třídy:
Zahájení a přivítání proběhne také v 8:15 hodin před školou.

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny ve škole v době prázdnin jsou každou středu od 9.00 hodin do 12.00 hodin.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se koná ve čtvrtek 4.4.2019 a v pátek 5.4.2019 vždy od 14 do 18 hodin v budově školy.
Do 1. třídy budou přijímány děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 8. 2019. Děti přichází k zápisu v doprovodu zákonného zástupce pohádkovou cestou, na které plní rozmanité motivační úkoly s herními prvky.
K zápisu je nutné přinést žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, kterou si vygenerujete na www.zapisdozs.brno.cz. Na stejné adrese si může rezervovat termín a hodinu zápisu. Dále je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce.
K zápisu se dostaví i děti, pro které bude zákonný zástupce žádat odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad je nutné doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.

Zahájení edukativně stimulačních skupinek bude 11.4.2019 v 15.30 hodin. Skupinky předškoláčků a jejich rodičů se budou scházet 1x týdně s cílem zábavně připravit dítě na vstup do první třídy. Dostane se jim odborných rad od školní psycholožky a speciálních pedagožek školy.

Přípravná třída - pro děti s odkladem povinné školní docházky budeme opět otevírat přípravnou třídu. Příjem žádostí bude zahájen 4.4.2019.

Fotografování ke svátku matek

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 proběhne ve škole fotografování dětí I. stupně ke svátku matek. Balíček v ceně 140 Kč bude obsahovat 4 ks foto 13x18 cm v ozdobném rámečku. Fotografování proběhne na základě vyplněné objednávky, kterou žáci obdrží ve škole.

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna