Schůzka pro rodiče žáků budoucích 6. tříd z Bosonoh

Informační schůzka pro rodiče a žáky budoucích 6. tříd, kteří budou přestupovat z Bosonoh, se koná v pondělí 17.1.2022 od 16.30 do 17.30 hodin. Schůzka bude spojena s prohlídkou školy.
Srdečně Vás zveme.

Zahájení školního roku 2021-2022

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8:00 hodin. Žáci se shromáždí před školou v 7:45 hodin, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Nově nastupující žáci do 6. ročníku z Moravan a Bosonoh budou zařazeni do 6.C. Ostatní nově nastupující žáci získají informaci o jejich zařazení od zástupkyně ředitelky školy.
Tento den končí vyučování na I. stupni v 9:40 hodin a na II. stupni v 10:00 hodin.

Informace pro rodiče prvňáčků:
Sraz prvňáčků a jejich rodičů je v 8:15 hodin před školou. Děti budou zařazeny do tříd. V 8:30 hodin proběhne slavnostní pasování prvňáčků za účasti pana starosty a místostarosty naší MČ.  Od 9:00 hodin proběhnou schůzky rodičů a žáků 1. tříd. Současně proběhne testování dětí antigenními testy.
Informace pro rodiče dětí přípravné třídy:
Sraz dětí a jejich rodičů je také v 8:15 hodin před školou. Bude následovat slavnostní přivítání, třídní schůzky pro rodiče a testování dětí.

Vstup do školy bude rodičům povolen pouze s rouškou!

Pomůcky pro školní rok 2021-2022

V kategorii Pomůcky pro I. stupeň a Pomůcky pro II. stupeň jsou již aktualizované platné seznamy pomůcek.

Pozdrav do zasažených obcí

Třída 3. A si spolu s paní učitelkou Adamcovou a panem asistentem Sopuchem v pátek 25. 6. povídali o tom, co se předchozí den událo v několika obcích na jižní Moravě. Děti pak nakreslily pozdrav, který jsme poslali do škol čtyř nejzasaženějších obcí - Hrušek, Mikulčic, Moravské Nové Vsi a Lužice. Přesto, že všichni mají spoustu starostí ve svých školách, protože některé byly taky poškozené, nebo mají sami zničené rodinné domy, poděkovali našim třeťákům za to, že na ně myslíme. Pan ředitel z Mikulčic dokonce pozval naše děti na podzim na návštěvu.

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,
dětem, které se stravují ve školní jídelně, byly na první červnový týden (1. - 4. 6.) automaticky přihlášeny obědy. Pro další týdny (od 7. 6.) je však nutné dítě k obědům přihlásit.

Informace pro rodiče

Oznamujeme Vám, že paní vedoucí školní jídelny je nemocná. Případné požadavky řešte prostřednictvím vedení školy.

Informace o provozu školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče žáků přípravné třídy, 1. a 2. tříd a dyslektických tříd naší základní školy,

jak jste již jistě zaznamenali z médií, od 1.3.2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.
Podrobnosti o nastavení distanční výuky vám zašlou třídní učitelky. Výuka bude probíhat dálkovou formou, v odůvodněných případech jsou možné individuální konzultace ve škole, rovněž bude ve škole zajištěno případné předání materiálů pro distanční výuku.

Stravování:
Všichni žáci, kteří se doposud vzdělávali ve škole prezenčně, budou mít automaticky odhlášené obědy. V případě, že byste měli zájem o školní stravování, je nutné nejpozději do 28.2.2021 do 17 hodin obědy přihlásit. Obědy je nutné odebírat do jídlonosičů vchodem pro cizí strávníky (u rampy). Další informace o stravování budou upřesněny na začátku týdne vedoucí školní jídelny.

Ošetřovné (rodiče žáků přípravné třídy, 1. a 2. tříd)
V případě, že budete žádat o ošetřovné, bližší informace najdete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Vážení rodiče,
velice vás zdravím a předem děkuji za vaši velkou pomoc při vzdělávání vašich dětí. Jsem si vědoma, jak je situace pro vás i vaše děti náročná, a proto vám chceme být maximálně nápomocni. Při stanovení distančního vzdělávání budeme vycházet ze zkušeností z loňského roku i z podzimu 2020. Oceníme však, pokud se na nás obrátíte, jestliže bude třeba cokoli řešit, změnit, nebo jinak nastavit. Přeji hodně zdraví a také optimismu při zvládání tohoto náročného období.

V Brně dne 27.2.2021                                           Lenka Špačková, ředitelka školy

Příjemné Vánoce

Příjemné vánoční svátky, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce přeje vedení ZŠ.

PF

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna