Úprava vzdělávání žáků PT, 1. a 2. ročníků od 18.11.2020

Vážení rodiče žáků přípravné třídy, 1. a 2. tříd naší základní školy,
srdečně vás zdravím a chci vám jménem svým i jménem vašich třídních učitelek a asistentek pedagoga velice poděkovat za obětavou každodenní pomoc při vzdělávání vašich dětí. Jsme si vědomi, že bez vašeho času, vaší práce i trpělivosti, by výuka probíhat nemohla. To, že se spolupráce dařila, nás naplňuje nadějí, že se nám nyní podaří s dětmi úspěšně pokračovat v dalším učení. Velice se na děti těšíme a ještě jednou díky, byli jste skvělí.
Organizace od 18. 11. 2020:
- Žáci se budou učit ve svých třídách se svými učitelkami a asistentkami pedagoga.
- Kolektivy jednotlivých tříd se nesmějí slučovat ani prolínat.
- Příchod do školy bude hlavním vchodem (s výjimkou žáků přípravné třídy).
- Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, ale je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
Činnost školní družiny:
- Je nutné zachovat homogenitu skupiny žáků jedné třídy.
- Provoz ŠD je zajištěn v době od 7:00 do 16:00.
- Informace o umístění žáků do příslušných tříd bude zveřejněno u vstupu do ŠD.
Školní stravování:
- Žáci se mohou stravovat (podrobnosti k přihlášení obědů/svačinek zaslala paní vedoucí ŠJ

Lenka Špačková, ředitelka školy

Úprava vzdělávání žáků DT od 18.11.2020

Vážení rodiče žáků tříd zřízených podle § 16 naší základní školy,
Děkuji vám za spolupráci při vzdělávání vašich dětí v době uzavření školy. Jak jste již jistě zaznamenali, škola se pro vaše děti otevře od středy 18. 11. 2020.
Organizace:
- Žáci se budou učit ve svých třídách podle upraveného rozvrhu, který třídní učitelé žákům uloží do Učebny.
- Kolektivy jednotlivých tříd se nesmějí slučovat ani prolínat.
- Vstup pro žáky bude z atria u budovy C (šatny).
- Žáci a pedagogičtí pracovníci mají povinnost nosit roušky.
- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Školní stravování:
- Žáci se mohou stravovat (podrobnosti k přihlášení obědů zaslala paní vedoucí ŠJ)

Lenka Špačková, ředitelka školy

Úřední hodiny po dobu uzavření škol

Po dobu uzavření škol platí úřední hodiny:
pondělí a středa od 7:00 do 13:00 hodin.

Výuka v pátek 25.9.2020

Vážení rodiče, na základě dotazů vám sděluji, že páteční výuka dne 25. 9. 2020 proběhne standardně dle rozvrhu.
Přeji pěkný den a hodně zdraví
Lenka Špačková

Kroužek florbalu STARS FLORBAL

Hlavním cílem našich florbalových kroužků je seznámit děti se sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s florbalovou holí a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu atd.). U všech dětí dbáme na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost.
Kroužek florbalu bude probíhat: Čtvrtek 16:00 – 17:00 (1. – 5. třída)

Vždy v tělocvičně školy, první hodina proběhne 1.10.2020
Děti se mohou přihlašovat na www.starsflorbal.cz

Festival pohybu pro celou rodinu

  • Pozvánka na akci je zde

Dopis rodičům na začátek školního roku

Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím uprostřed posledních příprav na nový školní rok, který je letos v mnoha ohledech jiný. Škola musí zodpovědně nastavit svůj provoz tak, jak jí to umožňují její prostorové, organizační, personální a hygienické podmínky, a zároveň respektovat doporučení a nařízení MŠMT (Manuál). Není to lehké a vyžaduje to od každého z nás – pracovníků školy, žáků i rodičů – hodně zodpovědnosti, flexibility, ale také tolerance a pochopení.
Budeme se snažit, abychom v naší škole pracovali „skoro“ jako dřív, ale za cenu některých omezení a opatření. Žáci budou o jejich obsahu informováni po nástupu do školy, vy prostřednictvím třídních učitelů a na třídních schůzkách 14. 9. 2020.
Více než jindy je nezbytná vzájemná spolupráce, informovanost a otevřená komunikace škola-rodič.
V případě mimořádných opatření budete informováni prostřednictvím školy OnLine a webových stránek školy.
Přeji nám všem zdraví a přejme si, aby změn, opatření a komplikací bylo ve školním roce 2020/21 co nejméně.

Na spolupráci se těší
Lenka Špačková a kolektiv pracovníků ZŠ Bosonožská

Změna čísla účtu

Vážení rodiče,
upozorňujeme na změnu účtu pro platby za školní družinu: nové číslo účtu 7300170257/0100.
Pro platby obědů se číslo účtu nemění.

Platba obědů a školní družiny

Přihlašování obědů bude probíhat na základě pokynů vedoucí ŠJ, které najdete vlevo v sekci Školní jídelna. V oddílu Dokumenty jsou potom Informace pro nové strávníky, kde najdete informace o způsobu přihlášení a možnostech platby.

Přihlášky do školní družiny se budou přijímat od 25.8.2020 od 9 do 12 hodin.
Poplatek za ŠD bude činit 150,- Kč měsíčně a bude splatný do 25.9.2020 za období září - prosinec (600,- Kč).

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna