Výuka v pátek 25.9.2020

Vážení rodiče, na základě dotazů vám sděluji, že páteční výuka dne 25. 9. 2020 proběhne standardně dle rozvrhu.
Přeji pěkný den a hodně zdraví
Lenka Špačková

Kroužek florbalu STARS FLORBAL

Hlavním cílem našich florbalových kroužků je seznámit děti se sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s florbalovou holí a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu atd.). U všech dětí dbáme na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost.
Kroužek florbalu bude probíhat: Čtvrtek 16:00 – 17:00 (1. – 5. třída)

Vždy v tělocvičně školy, první hodina proběhne 1.10.2020
Děti se mohou přihlašovat na www.starsflorbal.cz

Festival pohybu pro celou rodinu

  • Pozvánka na akci je zde

Dopis rodičům na začátek školního roku

Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím uprostřed posledních příprav na nový školní rok, který je letos v mnoha ohledech jiný. Škola musí zodpovědně nastavit svůj provoz tak, jak jí to umožňují její prostorové, organizační, personální a hygienické podmínky, a zároveň respektovat doporučení a nařízení MŠMT (Manuál). Není to lehké a vyžaduje to od každého z nás – pracovníků školy, žáků i rodičů – hodně zodpovědnosti, flexibility, ale také tolerance a pochopení.
Budeme se snažit, abychom v naší škole pracovali „skoro“ jako dřív, ale za cenu některých omezení a opatření. Žáci budou o jejich obsahu informováni po nástupu do školy, vy prostřednictvím třídních učitelů a na třídních schůzkách 14. 9. 2020.
Více než jindy je nezbytná vzájemná spolupráce, informovanost a otevřená komunikace škola-rodič.
V případě mimořádných opatření budete informováni prostřednictvím školy OnLine a webových stránek školy.
Přeji nám všem zdraví a přejme si, aby změn, opatření a komplikací bylo ve školním roce 2020/21 co nejméně.

Na spolupráci se těší
Lenka Špačková a kolektiv pracovníků ZŠ Bosonožská

Změna čísla účtu

Vážení rodiče,
upozorňujeme na změnu účtu pro platby za školní družinu: nové číslo účtu 7300170257/0100.
Pro platby obědů se číslo účtu nemění.

Platba obědů a školní družiny

Přihlašování obědů bude probíhat na základě pokynů vedoucí ŠJ, které najdete vlevo v sekci Školní jídelna. V oddílu Dokumenty jsou potom Informace pro nové strávníky, kde najdete informace o způsobu přihlášení a možnostech platby.

Přihlášky do školní družiny se budou přijímat od 25.8.2020 od 9 do 12 hodin.
Poplatek za ŠD bude činit 150,- Kč měsíčně a bude splatný do 25.9.2020 za období září - prosinec (600,- Kč).

Zahájení školního roku 2020-2021

Školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8:00 hodin. Žáci se shromáždí před školou v 7:45 hodin, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Nově nastupující žáci do 6. ročníku budou zařazeni do 6.A (Moravany) a 6.B (Bosonohy). Seznam bude k dispozici u třídních učitelů těchto tříd. Tento den končí vyučování na I. stupni v 9:40 hodin a na II. stupni v 10:00 hodin.

Informace pro rodiče prvňáčků:
Sraz prvňáčků a jejich rodičů je v 8:15 hodin před školou. Zde proběhne slavnostní přivítání a bude následovat pasování na prvňáčky za účasti starosty naší městské části. Děti budou rozděleny do tříd a současně proběhnou schůzky pro rodiče dětí 1. tříd.
Informace pro rodiče dětí přípravné třídy:
Zahájení a přivítání proběhne také v 8:15 hodin před školou.

Vstup do školy bude rodičům povolen pouze s rouškou!

Pozdrav rodičům na konci školního roku

Vážení rodiče,
zdravím vás v závěru školního roku – tak odlišného od všech, které jsme dosud všichni zažili. Od poloviny března, kdy byly školy uzavřeny, jsme byli všichni postaveni před zcela nové úkoly a situace. Všichni jsme se učili a hledali nové cesty a možnosti. Naší snahou bylo zajistit, aby domácí výuka byla efektivní, zajímavá, pestrá a zároveň časově zvládnutelná pro žáky i Vás rodiče. Uvědomovali jsme si, jak je tato situace pro vás náročná, a proto jsme pečlivě zvažovali, jak celý systém nastavit, aby byl fungující.
Žáci se do školy vrátili ve třech vlnách. Nejprve to byli žáci 9. tříd, kteří se intenzivně připravovali na přijímací zkoušky. Z letošních velmi dobrých výsledků našich žáků je patrné, že příprava na zkoušky proběhla úspěšně.
Od 25. května 2020 se vrátilo do školy téměř 70 % žáků I. stupně naší školy. Personální i prostorové možnosti nám umožnily, aby se vrátili do svých přirozených kolektivů a ke svým třídním učitelkám nebo asistentům pedagoga. Zároveň pokračovala i distanční výuka. Myslím, že ve škole vládla pohoda a bylo zřejmé, že jak žáci, tak pedagogové se rádi vrátili do školy.
V poslední vlně přišla do školy alespoň dvakrát týdně velká část žáků II. stupně na konzultační a třídnické hodiny. Zde jsme se primárně věnovali socializačním aktivitám a „doladění“ hodnocení za II. pololetí.

Milí rodiče,
vzhledem k tomu, že jsme ve II. pololetí neměli žádnou příležitost, abychom se osobně, nebo prostřednictvím zástupců tříd setkali, dovolte, abych vám závěrem velice poděkovala za Vaši spolupráci a pomoc při vzdělávání vašich dětí v době uzavření školy. Učili jste se s nimi, pomáhali jim nebo dohlíželi na to, aby pracovali a plnili úkoly. Díky času, úsilí a možná někdy i velké dávce trpělivosti se to ve velké míře dařilo. Vážíme si toho a děkujeme vám, neboť na tom všem, co jsme se my všichni letos naučili, budeme stavět v příštím roce.
Mějte se hezky a těším se na spolupráci ve školním roce 2020/2021.
Lenka Špačková

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na dny 29.6. a 30.6. 2020 ředitelské volno z organizačních a provozních důvodů. Vysvědčení bude vydáváno v pátek 26.6.2020.

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna