Informace pro rodiče o ŠD a zápisu do školy

1. Zákonným zástupcům účastníků školní družiny bude vrácena poměrná část poplatku za školní družinu za dobu přerušení provozu ŠD.

2. Zápis do první třídy neproběhne v plánovaném termínu (2. a 3. 4.) Odkládá se. Nový termín zápisu bude stanoven podle toho, jak bude mimořádná situace probíhat. Až bude nový termín určen, budou o něm rodiče předškoláčků informováni cestou aplikace www.zapisdozs.brno.cz a cestou webových stránek školy. Informaci obdrží i spádové mateřské školy.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče žáků naší školy,
předem děkujeme za spolupráci při zajištění vzdělávání vašich dětí v době mimořádného opatření. Učitelé naší školy budou pravidelně zasílat a ukládat učivo v jednotlivých předmětech s výjimkou výchov. Prostřednictvím I Školy (případně dalšími dohodnutými formami) budete vždy informováni vy i vaše děti. Budeme velmi rádi, pokud dohlédnete, zda děti jednotlivé úkoly plní. Pokud by tomu bránily jakékoli zdravotní nebo technické důvody, obraťte se na konkrétní učitele nebo vedení školy. Naše škola bude otevřena každý den v době od 7 hodin do 12 hodin, emailem je možné se obrátit kdykoli. V případě potřeby nabízejí možnost konzultací i asistenti pedagoga.
Věříme, že s vaší pomocí budou žáci k plnění zadané práce přistupovat zodpovědně, svědomitě a samostatně a úkoly budou plnit průběžně.
Pokud by byl jakýkoli problém, obraťte se na nás.
Velice děkuji a přeji nám všem hlavně zdraví
L. Špačková

Domácí práce v době uzavření školy

Vážení rodiče,
sledujte pravidelně informace, které se týkají vzdělávání vašeho dítěte v následujících dnech.
V době platnosti mimořádného opatření budou žákům výukové materiály, úkoly a samostatná práce apod. zadávány jednotlivými vyučujícími prostřednictvím Iškoly (komunikace, e-learning), e-mailem nebo přes třídní webové stránky

Informace o mimořádném opatření - úřední hodiny

Vážení rodiče,

v souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních škol vám sděluji, že od středy 11. března 2020 se zakazuje přítomnost žáků ve škole. Toto nařízení je platné do odvolání.
Školní jídelna ani školní družina nebudou v provozu (obědy mají žáci automaticky odhlášeny). Činnost kroužků školy se pozastavuje. Sportovní kroužky jiných organizací probíhající v tělocvičně prozatím zůstávají v provozu.
Na webových stánkách školy a na iškole části Databáze je k dispozici formulář pro rodiče žáků do 10 let „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“. Tento formulář vám škola potvrdí zítra v době od 7 do 17 hodin a v následujících dnech každý pracovní den v době od 7 do 12 hodin.
Lenka Špačková

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - uzavření školy

  • Text mimořádného opatření zde.
  • Informace české správy sociálního zabezpečení zde.
  • Žádost o ošetřovné zde.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy - koná se ve čtvrtek 2. 4. 2020 a v pátek 3. 4. 2020 vždy od 14 do 18 hodin v budově školy.

Zahájení edukativně stimulačních skupinek - 14. 4. 2020 v 15.30 hodin. Skupinky předškoláčků a jejich rodičů se budou scházet 1x týdně s cílem zábavně připravit dítě na vstup do první třídy. Dostane se jim odborných rad od školní psycholožky a speciálních pedagožek školy.

Přípravná třída - pro děti s odkladem povinné školní docházky budeme opět otevírat přípravnou třídu. Příjem žádostí bude zahájen 2. 4. 2020.

Fotografování ke Dni matek

V úterý 17. 3. 2020 proběhne ve škole fotografování dětí I. stupně ke Dni matek. Balíček v ceně 140 Kč bude obsahovat 4 ks foto 13x18 cm v ozdobném rámečku. Fotografování proběhne na základě vyplněné objednávky, kterou žáci obdrží ve škole.

Kroužek ručních prací

Od února budeme otevírat "Kroužek ručních prací". Bude se konat vždy ve čtvrtek od 13.00 do 14.00 hodin. Náplní práce budou základy ručních prací - výrobky z plsti a vlny, vyšívání, pletení náramků, přišívání knoflíků, šití, později háčkování i pletení. Cena kroužku 600,- Kč za pololetí. Přihlášky a informace u paní asistentky A. Ječmínkové.

Charitativní jarmark

Dne 10.12.2019 se uskuteční od 14:00 do 18:00 hodin v prostorách školní družiny a 1. stupně školy vánoční dílny s rodiči dětí spojené s II. charitativním jarmarkem. Výtěžek této akce bude darován rodině předčasně narozené Jitušky, které neustále hrozí podchlazení.
Všechny Vás srdečně zveme a věříme, že se nám podaří vybrat co nejvyšší částka, kterou přispějeme na nákup infračervené zahřívací desky s termostatem.

Konec platnosti loni vydaných karet Happysnack

Dne 30.11.2019 bude ukončena platnost karet Happysnack, vydaných v loňském školním roce (v září 2018).

Toto oznámení se netýká karet vydaných v letošním školním roce nebo těch, které již byly prodlouženy dobitím kreditu!


Rodiče si mohou platnost karet prodloužit dobitím kreditu v min. výši 10 Kč. Celá výše dobité částky se využije pro nákup zdravých svačinek ze školního automatu Happysnack. Více info na webových stránkách happysnack.cz – přímý odkaz je zde.

Zájezd do Velké Británie

V termínu 7.-13.května 2020 organizujeme pro naše žáky 2. stupně týdenní vzdělávací zájezd do Velké Británie spojený se zdokonalením jazykových dovedností. Přihlášky a bližší informace získáte u svých vyučujících angličtiny.

Stávka

Vážení rodiče,
ve středu 6.11.2019 bude škola z důvodu stávky zaměstnanců v omezeném provozu. Vzhledem k vysokému počtu stávkujících pedagogů nejsme schopni zajistit výuku v plném rozsahu. Náhradní výuka se uskuteční pouze pro žáky 1. stupně v době od 8 - 11:45 hodin. Školní dužina i školní jídelna nebudou v tento den v provozu vůbec.
Odpolední a večerní pronájmy tělocvičen budou v běžném provozu. Školní kroužky, které vedou naši vyučující se nekonají.

Vedení školy respektuje postoj svých zaměstnanců, kteří mají právo tímto způsobem vyjádřit nespokojenost s řešením současných problémů ve školství.

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Stávka

Informujeme vás, že škola může být ve středu 6. 11. 2019 z důvodu stávky zavřená a nebo může být její provoz významně omezen. V provozu by nebyla školní družina i školní jídelna. Vzhledem k tomu, že se přesný počet stávkujících vedení školy může dozvědět až den před stávkou, tedy v úterý, konečné rozhodnutí vám sdělíme tedy nejpozději zítra. Může nastat i varianta, že odbory po vyjednávání s vládou stávku zastaví.

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna