Volby do školské rady

Dne 6. prosince 2017 v době od 7:30 do 17 hodin proběhnou ve škole volby zástupce zákonných zástupců do školské rady. Do této funkce byla navržena Ing. Jaroslava Velebná. Volební urna bude umístěna u kanceláře školy.

Ukázkové hodiny v 1. třídách

V uterý 28.11.2017 se v 15.30 hodin konají ukázkové hodiny v 1. třídách. Jsou připravené pro rodiče prvňáčků, předškoláčků a ostaní zájemce z řad veřejnosti. Přijďte se podívat na výuku a seznámit se s prostředím školy. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy a ukážeme školu.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 167 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon a volebního řádu školské rady Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace volby do školské rady.

Termín voleb je 6. 12. 2017 v době od 8 do 17 hodin, místem Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace. Činnost školské rady vychází z § 167 a 168 školského zákona. Kandidátem do školské rady za zástupce zákonných zástupců žáků může být zletilá osoba navržená kýmkoli ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dní před dnem konání voleb.

Další informace budou poskytnuty zákonným zástupcům na třídních schůzkách konaných dne 6. 11. 2017.

Mgr. Lenka Špačková
Ředitelka Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace

Platba obědů a školní družiny

Přihlašování obědů na září bude probíhat od 28.8.2017 od 8 do 12 hodin.

Cena stravného:
kategorie 7 - 10 let:   oběd 23,- Kč,   svačinka 15,- Kč
kategorie 11 - 14 let: oběd 26,- Kč,   svačinka 18,- Kč
kategorie 15 a více:  oběd 30,- Kč,   svačinka  20,- Kč
cizí strávníci: 59,- Kč

Přihlášky do školní družiny se budou přijímat od 28.8.2017 od 9 do 12 hodin.
Poplatek za ŠD bude činit 150,- Kč měsíčně a bude splatný do 22.9.2017 za období září - prosinec (600,- Kč).

Zahájení školního roku 2017/2018

Školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8:00 hodin. Žáci se shromáždí před školou v 7:45 hodin, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Tento den končí vyučování na I. stupni v 9:40 hodin a na II. stupni v 10:00 hodin.

Informace pro rodiče prvňáčků:
Sraz prvňáčků a jejich rodičů je v 8:15 hodin před školou. Zde proběhne slavnostní přivítání a bude následovat pasování na prvňáčky za účasti starosty naší městské části. Děti budou rozděleny do tříd a současně proběhnou schůzky pro rodiče dětí 1. tříd.
Informace pro rodiče dětí přípravné třídy:
Přivítání proběhne také v 8:15 hodin před školou.

Seznam pomůcek do školy

Aktualizovaný seznam pomůcek pro školní rok 2017-2018 naleznete v sekci I. stupeň a II. stupeň.

Úřední hodiny o prázdninách

Ve dnech 3.7., 4.7., 10.7., 12.7., 25.7., 2.8., 9.8., 16.8. a 23.8. vždy od 8 do 12 hodin.

Zápis dětí do přípravné třídy

Kritéria k zápisu dětí do přípravné třídy zde.

Edukativně stimulační skupinky

Zahajují činnost dne 22. března 2017 v 15:30 hodin.
Celkem proběhne 10 setkání 1x týdně. Své dítě rodič na skupinky doprovází a účastní se spolu činnosti pro přípravu dítěte na povinnou školní docházku.
Poplatek (na pořízení materiálu) pro jedno dítě činí 300,- Kč.

Přípravná třída

Ředitelství ZŠ Bosonožská oznamuje, že od 1. září 2017 plánuje otevření přípravné třídy v prostorách základní školy pro děti s odkladem povinné školní docházky.
Výuka v přípravné třídě bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu hravou formou, přiměřenou individuálním potřebám každého dítěte.
Cílem práce v přípravné třídě je snadná adaptace Vašeho dítěte na nové školní prostředí a především cílená individuální podpora těch nedostatků jeho rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky a které diagnostikovalo školské poradenské zařízení. O zařazování rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte. Školné rodiče nehradí.

Fotografování ke svátku matek

V pondělí 27.3. proběhne ve škole fotografování dětí I. stupně ke svátku matek. Balíček v ceně 140 Kč bude obsahovat 4 ks foto 13x18 cm v ozdobném rámečku. Fotografování proběhne na základě vyplněné objednávky, kterou žáci obdrží ve škole.

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech:
  • čtvrtek 6.4.2017 od 14:00 do 18:00 hodin
  • pátek 7.4.2017 od 14:00 do 18:00 hodin

Pro děti bude připravena "Pohádková cesta", na které budou plnit jednoduché úkoly, které je přivedou až k samému zápisu.
Zapsány budou děti narozené do 31.8.2011. K zápisu se dostaví i děti, pro které budou rodiče žádat odklad a také děti, které byly loni u zápisu a měly povolený odklad.
S sebou si přineste vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Nabízíme:
  • výuku anglického jazyka od 1. třídy
  • výuku informatiky od 4. třídy
  • malé počty dětí ve třídách
  • edukativně-stimulační skupinky pro předškolní děti
  • individuální přístup k dětem
  • využíváme interaktivní tabule a moderní učebny výpočetní techniky
  • vedeme děti ke komunikaci, spolupráci a logickému myšlení
  • pestrou nabídku zájmových kroužků

Informace k zápisu do 1. třídy

Brněnské Vánoce

Zveme rodiče a další zájemce na vánoční vystoupení našich žáků v rámci akce "Brněnské Vánoce", které se koná na náměstí Svobody v pátek 16.12. od 10:30 hodin.

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna